Campanula ariana Podlech, Mitt. Bot. Staatssamml. München 7: 109. 1968