Greece, Thraki, Nom. Xanthis. summit area of Mt. Surpika WNW of the village of Dimarion (c. 24 km NNW Xanthi), 500 m from the bulgarian border., alt. 14001520 m, A. Strid & E. Giorgiadou 13601

Gathering & Location
CollectorA. Strid & E. Giorgiadou
LocalityThraki, Nom. Xanthis. summit area of Mt. Surpika WNW of the village of Dimarion (c. 24 km NNW Xanthi), 500 m from the bulgarian border.
CountryGreece
Altitude14001520 m
Collecting areasEurope

Derivation tree

  • Greece, Thraki, Nom. Xanthis. summit area of Mt. Surpika WNW of the village of Dimarion (c. 24 km NNW Xanthi), 500 m from the bulgarian border., alt. 14001520 m, A. Strid & E. Giorgiadou 13601
    • Herbarium Berolinense B 10 0355699