Ostrowskia magnifica

Primary tabs

Ostrowskia magnifica

Ostrowskia magnifica Regel, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 8: 686. 1884