Codonopsis dicentrifolia

Primary tabs

Codonopsis dicentrifolia

Codonopsis dicentrifolia (C. B. Clarke) W. W. Sm., Rec. Bot. Surv. India 4: 388. 1913
  • Wahlenbergia dicentrifolia C. B. Clarke in Hooker, Fl. Brit. India 3: 430. 1881
  • =Campanopsis dicentrifolia (C. B. Clarke) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 379. 1891