Asyneuma macrodon

Primary tabs

Asyneuma macrodon

Asyneuma macrodon (Boiss. & Hausskn.) Bornm., Beih. Bot. Centralbl. 38(2): 346. 1921
  • Podanthum macrodon Boiss. & Hausskn. in Boissier, Fl. Orient. 3: 956. 1875