Asyneuma limonifolium

Primary tabs

Asyneuma limonifolium

Content

Distribution

Asia-Temperate: Western Asia (East Aegean Is. native, Turkey native) Europe: Southeastern Europe (Albania native, Bulgaria native, Greece native, Italy native, Turkey-in-Europe native, Yugoslavia native)