Adenophora probatovae

Primary tabs

Adenophora probatovae

Adenophora probatovae (A. E. Kozhevn.) A. E. Kozhevn., Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 89: 1211. 2004
  • Adenophora verticillata var. primorskensis A. E. Kozhevn., Sosud. Rast. Sovet. Dal'nego Vostoka 8: 280. 1996